Passie Pensioneert Nooit voor Jan Teunissen

Wat is mijn grootste passie in mijn werk? Niet alleen in mijn werk (wat is overigens werk?), maar in al mijn doen en laten is mijn streven er op gericht uitdagingen aan te gaan waarmee ik niet enkel mijzelf maar ook mijn omgeving wil verrassen.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? Op alle momenten in de gelegenheid zijn om te doen en laten wat ik wil. Anderen hierin laten meedelen is het streven, anderen hiermee niet benadelen een voorwaarde. Ben niet ontevreden over de mate waarin me dat lukt.

Wat is mijn grootste angst? Dat er een moment komt dat ik ga beseffen dat situaties en/of omstandigheden zodanig veranderen dat ik niet meer in staat ben van het leven te genieten. Ik probeer me voor te stellen dat er erg veel kan/moet gebeuren wil dat het geval zijn, maar toch.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? Het moment dat ik zie/voel dat ik de aangegane uitdaging ga aankunnen.

Wat is mijn grootste valkuil? Te openhartig zijn en daarmee onbegrepen en/of ongeloofwaardig over te komen.

Wanneer zou ik liegen? Waarom zou ik me bezigen met zo’n energieverslindende bezigheid als de waarheid achterwege te laten of te verdraaien. Alhoewel; als basis voor een plagerijtje of humoristische inbreng kan dat wel eens nuttig zijn.

Welke personen in mijn professie, die nu leven, bewonder ik het meeste? O.a. zijn dat: Cornelis le Mair, Roman Reisinger, Judith Steenkamer, Ed van Heck, Herman Tulp, Eric de Vree, Walter Elst, Maarten Boffe

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? Dat er alsmaar, al dan niet noodzakelijke, verleidingen voorbij komen die mij van het werk houden. Noodzakelijke verleidingen om alles rondom het schilderen draaiende te houden, zoals er zijn: bijhouden website en sociale media, administratie en sjouwwerk rond exposities enzovoorts. Niet noodzakelijke verleidingen zoals het genieten van andere zaken die het leven mooi maken.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? Op momenten dat ik het gevoel had echt iets te kunnen met (opbouwende) kritieken op mijn werk.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij?“ Tot de dood ons scheidt”; een bezigheid of interesse die in alle hevigheid zal blijven voortduren zolang de fysieke en geestelijke gesteldheid het toelaat. Voor eenieder, dus ook voor mij, zal eens de gesteldheid en daarmee de hevigheid afnemen.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Zou daar reden toe zijn en zou ik het idee hebben dat me dat ook zou lukken, dan zou ik dat reeds gedaan hebben. Niets dus.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe? Oei, ik kan hier nu wel gaan noemen dat ik een bepaald werk, expositie of publicatie “het grootst” vind maar alles is relatief en eenieder zal het anders ervaren. Natuurlijk zijn er verrassende momenten en liggen hoogte en dieptepunten dicht bij elkaar. Waar het mij om gaat zijn toch die dingen waarvan ik het meest geniet en vaak zijn dat kleine dingen zoals wanneer ik bijvoorbeeld iemand echt heb kunnen blij maken met een geschonken schilderij van me.

Waar zou ik het liefst willen leven en werken? Mijn huidige stek met alles erop en eraan is zo slecht nog niet.

Wat is mijn meest waardevolle bezitting? Moeilijke vraag, vandaar mijn dubbelzinnige antwoord. Ik beschouw het vermogen om te kunnen genieten van alles om mij heen als meest waardevolle bezit. Tegelijk realiseer ik me dat genoemde vermogen in sterke mate afhankelijk is van een ander niet minder waardevolle bezit, namelijk mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Wat is mijn meest markante karakteristiek? Rustig hetgeen zich in de wereld rondom mij afspeelt opnemen en vervolgens oordelen en handelen vanuit de op deze manier gedurende mijn leven opgebouwde (eigen)wijsheid.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis, in mijn stad? Mijn beste ideeën ontstaan meestal in de nacht juist voorafgaand aan het wakker worden. Vaak zijn deze dan net een tikkeltje te extreem en vergen ze enige bijstelling willen ze uitvoerbaar zijn.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken buitenshuis, in mijn stad? Ben in de gelukkige omstandigheid dat ik het liefst thuis, het door mijn vrouw klaargemaakte eten op het juiste moment en in de juiste smaak en hoeveelheid mag nuttigen. Is het dan toch buiten de deur, dan graag op een gezellig Grieks terrasje

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe? Het boek “Ik ben OK, jij bent OK” , eerde mij eenieder te respecteren, beginnend bij mijzelf. Het boek “Stoppen met roken” bracht mij het inzicht dat het een essentieel verschil is te kiezen tussen: wel of geen sigaret aan te steken of als een wel-of niet roker door het leven te gaan.

Wie is mijn held of heldin in fictie? Als kunstschilder het “realisme” nastrevende en dan een vraag beantwoorden in fictie? Dat gaat mij niet lukken.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life? Moeilijk, er zijn er weinig of ik zie ze niet. Mensen die zich bovenmatig inspannen ten dienste van de maatschappij of medemens, zonder dat ze de verdenking op zich laden dit te doen ter meerdere eer en glorie van persoonlijk (al dan niet materialistisch) gewin.

Welke film zou ik jou aanbevelen ooit in jouw leven te zien? Het klinkt saai maar ik kan me weinig films herinneren die mij fascineerden en die ik tot het eind heb afgekeken. “De naam van de roos” op basis van de gelijknamige roman van Umberto Eco en “Before Midnight” zijn uitzonderingen die ik me herinner.

Wat zegt de uitspraak ‘De Financiële Vrijheid om te Creëren” mij? Enerzijds ervaar ik het als een genot een dusdanige financiële vrijheid te ervaren om het leven te leiden zoals ik dat met mijn gezin voor ogen heb, anderzijds ervoer ik ooit dat het beperkt beschikken over financiële middelen creativiteit in de hand werkt.

Welke rol speelt kunst in mijn leven en werk? In een interview definieerde ik kunst eens als volgt: “Kunst is iets moois wat anderen doen of maken en waarvan je weet dat je dat zelf niet kunt”. Zo redenerend kan kunst mij verwonderen over waartoe een mens in staat kan zijn en daagt het mij uit mijn grens te verleggen.

Wie is mijn grootste fan/sponsor/partner in crime? Het was mijn vader van wie ik mee kreeg dat wanneer je iets wilt (maken), gewoon moet beginnen en je dan vanzelf ervaring en creatieve ideeën zal opdoen. Het is mijn vrouw die mij op allerlei manieren vrijheden verschaft deze autodidactische werkwijze te continueren.

Met wie zou ik in 2017 graag willen werken? Willen samenwerken is niet zo direct een behoefte van mij als autodidact, samen exposeren misschien wel.

Naar welk project, in 2017, kijk ik uit? Er is niet specifiek iets waar ik naar uit kijk. Een redelijk vol expositieprogramma is er al voor 2017. Laat maar komen, er is nog plek voor grote verrassingen.

Welke mensen in mijn professie zou ik graag willen ontmoeten in 2017? Graag zou ik de komende tijd nog eens enkele van mijn vroegere “leermeesters” ontmoeten. Te noemen in deze zijn o.a.: Cornelis le Mair, Eric de Vree, Jef Diels

Waar kun jij mij en mijn werk zien of ontmoeten in 2017? Mij ontmoeten kan altijd op afspraak in mijn atelier en vaak bij exposities waaraan ik deelneem. Mijn werk is permanent te zien bij meerdere galeries in Nederland en ook in India. Waar en wanneer precies kunt u vinden op mijn website. Ook op sociale media als: facebook, Linkedin, twitter, instagram kuntg u mij volgen.

Wie zie ik graag uitgenodigd om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen? Peer van Gennip, Louis Nagelkerke, Lisette Visser, Marcel Witte, Jos Rijff, Kees Blom, Hans Bulder, Agnes van Dijk,

Hoe kun jij contact met mij opnemen? Mijn website: http://www.janteunissen.com bevat alle info. om mijn werk te zien en met mij contact op te nemen. Contacten over mijn werk en of andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld genoemd in bovenstaande stel ik altijd op prijs.

Dit is een bericht van Passie Pensioneert Nooit founder Peter de Kuster

Maak een Proefrit in jouw Droomjob en Creëer een Leven en Werk waar Jij van Houdt en Nooit van Wil Pensioneren. 

mip8

Ja, jij kunt een gooi doen naar jouw droomjob zonder jouw huidige job, levensstijl of onderneming te riskeren. In Proefrit in jouw Droomjob zul je ontdekken hoe het ontmoeten van een mentor die jouw droomjob heeft, van een gesprek tot een uurtje tot daadwerkelijk een paar dagen samenwerken met de mentor jou zal inspireren om jouw eigen verhaal te versterken over jezelf en jouw creatieve droomjob die jij altijd wilde. Het kan de eerste stap zijn om die droomjob waar te maken

midnight-in-paris-007

Revolutionair en praktisch, deze hands – on  class ontworpen door Peter de Kuster – de oprichter van Passie Pensioneert Nooit zal bijdragen dat jij met jouw passie jouw geld verdient wanneer je leert om:

  • Een “Proefrit in jouw Droomjob” voor jezelf in elke creatieve onderneming te maken
  • De vaardigheden op te bouwen en de kennis te vergaren die jij nodig heb om aan jouw nieuwe creatieve onderneming te beginnen
  • De angst om te veranderen te overwinnen
  • Een ontslag of andere onvrijwillige verandering in de kans van jouw leven te veranderen
  • Een droomjob te ontwerpen die nog niet bestaat
  • Een geleidelijke, veilige overgang te managen van jouw huidige job of onderneming naar jouw droomjob
  • Financiële risico’s te minimaliseren wanneer je met jouw nieuwe moedige leven start

ejfelkor_parizsban

“The secret of success is making your vocation your vacation – Mark Twain”

Door alle generaties heen hebben mensen al een Proefrit in hun Droomjob gemaakt. Bij architecten, kunstenaars, schrijvers, designers, reclamemensen, koks en acteurs bijvoorbeeld is het de normaalste zaak van de wereld. Wel is het iets dat vooral bij de start van een loopbaan wordt gedaan. Terwijl je het altijd kunt doen om je beeld bij wat je doet en wilt doen met je passie voor je werk aan te scherpen door zij aan zij te werken met iemand die jouw rolmodel is.

Ik ben jaren geleden begonnen iedereen die op zoek was naar een praktische invulling voor hun droomjob te adviseren een Proefrit in jouw Droomjob te maken. 1, 2, 3 dagen echt werken met iemand die jouw droomjob heeft. Of gesprekken van een paar uur met hen. Bijna iedereen die een Proefrit maakte is daaruit gekomen met nieuwe energie, een helder verhaal en vastberadener dan ooit om hun droomjob waar te maken. Ze hebben boeiende projecten binnengehaald, een opleiding gestart of op andere manieren hun droomjob verder gebracht. Na jaren van fantaseren heeft de Proefrit in een paar dagen hen de kracht gegeven om in actie te komen.

Deels was het een leereffect – de concrete kennis die zij hebben gekregen over de onderneming van hun dromen. Deels was het de mentor die hun hand vasthield, hun zelfvertrouwen een boost gaf en hen hulp bood. Deels waren het de contacten die zij maakten, die het maken van de volgende stappen eenvoudiger maakten.

Maar het belangrijkste van allemaal, naast deze praktische zaken, was iets anders. De Proefrit in jouw Droomonderneming ontwaakte en gaf energie aan iets diep in henzelf, een gedeelte dat voorheen sluimerde en dat, eenmaal wakker geworden, weigerde om genegeerd te worden. Weet dat je als je een droomonderneming overweegt dat het niet alleen gaat over hoe jij jouw uren op het werk besteedt. Het gaat over het verbinden van jouw werk – leven met jouw diepste gevoel over jezelf. Het gaat erom werk te hebben dat je met passie doet, dat je energie geeft in plaats van uitput, waar je van voelt dat het van betekenis is.

WAAROM DEELNEMEN AAN PASSIE PENSIONEERT NOOIT? 

1.  Om een proefrit in jouw droomjob te maken voor je jezelf committeert

2. Om een mentor te vinden

3.  Om de ins en outs van een onderneming te leren kennen

4.  Om contacten in de bedrijfstak te leggen

5.  Jouw zelfvertrouwen te verhogen

6.  Om een passie te exploreren

7.  Om jouw nieuwsgierigheid te bevredigen over ‘ the road not taken’

8.  Om mogelijke loopbanen te testen wanneer je nog niet weet wat je wilt

9.  Om een ongebruikelijke, opwindende reis te maken

10. Om iets nieuws uit te proberen en jezelf op nieuwe manieren uit te dagen

11. Om een nieuw verhaal te krijgen over jouw huidige onderneming, job, lifestyle en toekomst

12. Om verbinding te krijgen met iets dat in jou sluimert.

Wil je weten hoe de Proefrit in jouw Droomjob werkt? Klik op één van de links hieronder.

Hoe het werkt voor deelnemers

Hoe het werkt voor mentoren

Hoe het werkt voor werkgevers

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s