Passie Pensioneert Nooit voor Peter Rombouts

Wat is mijn grootste passie in mijn werk? De wereld leren kennen door deze om te zetten in beweging om zo te ont-dekken wat het volledige potentieel is van iets of iemand. Als danser en organisatie-adviseur combineer ik twee vormen van intelligentie: de intelligentie van het hoofd en de intelligentie van het lichaam. Wat ik concreet doe is vragen van mensen omzetten in beweging. Iemand stelt me een vraag over zichzelf of over de organisatie waarin hij of zij werkzaam is, ik sta dan op en ‘dans’ dan letterlijk de vraag en het antwoord. Vanuit de beweging komen inzichten naar voren die je niet zou krijgen als je alleen maar praat met elkaar. De beweging laat altijd zien dat er veel meer mogelijk is dan we denken.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? Ultiem geluk zijn voor mij momenten waarin je aan een half woord genoeg hebt met elkaar. Dat elkaar in de ogen kijken alles zegt. Dat je met elkaar in afstemming bent voorbij woorden. Dat je jezelf op het spel zet. Dit ervoer ik vaak in de dans en ik heb ontdekt dat het brengen van deze momenten in het organisatie- en maatschappelijke leven van grote toegevoegde waarde is voor vraagstukken waarvoor we staan in deze tijd.

Wat is mijn grootste angst? Sinds ik volledig durf te vertrouwen op wat ik te brengen heb in dit leven (het brengen van de dans waar de kwaliteit van woordenloze afstemming verdwenen is), ben ik voorbij de angst terecht gekomen. Dit is zeker niet altijd zo geweest, maar sinds de dood van mijn vader eerder dit jaar, voel ik geen angst meer. Ik durf te vertrouwen op de ‘wetten van de beweging’ en één van de wetten is dat er aan het einde van iedere beweging een nieuwe ontstaat. Dit maakt dat ik niet bang meer ben om ergens afscheid van te nemen omdat er altijd iets nieuws ontstaat.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? Het werken met beweging in organisaties is altijd spannend. Het is natuurlijk ongebruikelijk en daarmee sta ik zelf altijd op het spel. Het gebeurt volledig in het moment zelf, het is alles of niets, het is spot-on of er helemaal naast. De informatie die ik uit de beweging haal en in woord teruggeef aan de mensen waarmee ik werk moet zo precies kloppend zijn dat het mensen diep raakt. Als het niet genoeg precisie heeft, heb ik gewoon iets raars gedaan. Ik hou van deze spanning. Deze spanning heeft de belofte in zich van transformatie op een niveau dat mensen er niet omheen kunnen.

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? Zeker in mijn werk kan ik meedogenloos zijn. Wanneer ik een vraag van iemand dans dan ben ik niet mijzelf. De beweging neemt het over. Ik kan dan niet anders dan meedogenloos zijn op alles wat niet echt is. Het lijf kan niet liegen en de beweging kan niet anders dan de onverhulde waarheid laten zien. Het is alleen deze waarheid die helpend is. Niet iedereen kan dit aan en ik heb geen keus wanneer ik in het werk ben.

Wat is mijn grootste valkuil? Jarenlang heb ik als consultant in het bedrijfsleven gewerkt waarin ik volledig en uitsluitend werkte vanuit mijn hoofd. Ik had geen contact met de rest van mijn lijf en mijn gevoel in mijn werk. Tegelijkertijd was ik danser en in de dans leerde ik juist om me kwetsbaar op te stellen , intimiteit in de verbinding aan te gaan, te spreken met mijn lijf, te improviseren en in het moment te zijn. Sinds ik het besluit heb genomen om deze werelden met elkaar te verbinden kan ik me bijna niet meer voorstellen hoe het is om alleen vanuit je ratio te werken. Ondanks dat ik het jaren zelf heb gedaan, vergeet ik letterlijk hoe dat is en mijn valkuil is dat ik soms vergeet hoe spannend het voor mensen is om voorbij het denken alleen te komen.

Wanneer zou ik liegen? Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet spiritueel zou zijn. Ik heb een ingewikkelde verhouding met dat woord. Ik ben niet opgegroeid met een spirituele stroming, ik mediteer niet en ben zelf ook sceptisch tegenover al te vreemde vormen die zouden moeten leiden tot verlichting, verbinding en geluk. Ik baseer mijn werk totaal op mijn eigen ervaring in de dans en ik hoor mezelf dingen zeggen die één op één ook in spiritualiteit beschreven zijn.

Welke personen in mijn professie, die nu leven, bewonder ik het meeste? Ik heb bewondering voor een viertal mensen met wie ik samenwerk. Jan Pieter van Lieshout met wie ik Masters of Movement (www.mastersofmovement.org) heb opgericht. Hij werkt al meer dan 15 jaar met dans in het bedrijfsleven en wordt met recht de dansmeester genoemd in de corporate world. Van hem leerde ik onvoorwaardelijke te vertrouwen op de dans. Jan Andreae die in de top van maatschappelijke organisaties veranderprocessen begeleidt. Van hem leerde ik in precisie liefdevol scherp te zijn in het begeleiden van mensen. Bart van Rosmalen, lector aan de HKU en pionier in het werken met kunst in het bedrijfsleven. Van hem leerde ik de kracht van makerschap: iets creëren wat diep uit jezelf komt in plaats van de gevestigde orde volgen. Tot slot mijn danstrainers Peter en Rachell van der Veek die me leerden dat dans het leven is.

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? Mijn werk past niet in een hokje en mensen hebben dat wel nodig. In het hokje ‘creatief’ of ‘teambuilding’ of het hokje ‘dans als metafoor over leiden en volgen’. Het krijgt connotaties van zweverig, vaag en soft. Het is haast niet uit te leggen dat ik beweging gebruik als andere vorm van interactie om tot inzichten en oplossing te komen. Pas als mensen ervaren dat het concrete informatie oplevert waar ze mee verder kunnen, wordt duidelijk wat het echt is.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? Ik ben het meest gelukkig als ik in een organisatie werk waar mensen niet gewend zijn om informatie voorbij het denken serieus te nemen. Wanneer ik daar de kracht van de intelligentie van de beweging in de ervaring kan brengen dat zij een ‘wow-ervaring’ hebben, maakt me gelukkig.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij? Werken vanuit je passie zorgt dat je contact maakt met dat wat er allemaal nog meer mogelijk is. Iedere keer dat ik het doe ontdek ik nieuwe dingen en voel ik dat er nog meer mogelijk is, ook al weet ik nog niet hoe het eruit zal zien. Dat is wat passie doet het houdt je letterlijk in beweging. De vorm waarin je je passie tot uiting laat komen kan veranderen, maar zolang het vuur brandt is het doven ervan buiten je voorstellingsvermogen.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Ik wil nog veel leren, ontwikkelen en ontdekken over het werk en mezelf, maar veranderen niet.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe? De grootste prestatie moet de kiem zijn van het hele idee om buiten de dansvloer met beweging te gaan werken. Die kiem ligt 10 jaar geleden toen ik een e-mail ontving van een dame die een andere dansvorm danste dan ik: Argentijnse Tango. Haar vraag: ik weet dat je nog nooit tango hebt gedanst, maar zou je met mij willen deelnemen aan het wereldkampioenschap Argentijnse Tango? Zes weken later werden we samen voor de eerste keer wereldkampioen. Dit heeft mij doen realiseren dat het mogelijk is om je volledige passie en potentieel te leven. Het enige wat het vraagt is durf, volhouden en een zekere mate van onbevangenheid.

Waar zou ik het liefst willen leven en werken? Mijn werk speelt zich nu voornamelijk in Nederland af. Nederland loopt internationaal voor op het werken met andere vormen van intelligentie in organisaties. Ik heb voor de toekomst grote internationale ambities.

Wat is mijn meest waardevolle bezitting? Geen idee. Ik heb niet zoveel met bezit.

Wat is mijn meest markante karakteristiek? Wellicht is markant te noemen dat ik nergens wil bij horen. Ik heb altijd de drang om dingen zelf te ontdekken en te creëren. Als iemand anders het al doet, vind ik het niet interessant meer.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis, in mijn stad? Dat is wanneer ik beweeg en dans. Het maakt niet veel uit waar dat is. Wetenschappelijk is het zo dat wanneer je beweegt andere delen van je hersenen geactiveerd worden. Letterlijk dus: anders bewegen is anders denken. Een goede tip voor vergaderingen ook trouwens.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken buitenshuis, in mijn stad? Ik hou van Amsterdam en bedenk me dat ik maar zeer zelden twee keer naar dezelfde plek ga. Ik hou ervan om te ontdekken en dat is er in Amsterdam genoeg.

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe? Een belangrijk boek voor mij is ‘De Breekbaarheid van het Goede’ van Martha Nussbaum. In dit boek zet zij uiteen welke rol toeval speelt in de Griekse mythologie. Ze legt dan de link met de huidige tijd en dat we niet kunnen omgaan met toeval, dat wat ons toe valt. We geloven in maakbaarheid en versimpelen dilemma’s door dat wat we echt van waarde vinden te reduceren. Ze geeft een pleidooi voor de hartstochten en passie als kompas voor het leven.

Wie zijn mijn favoriete schrijvers? Dat zijn toch filosofen: Martha Nussbaum, Henk Oosterling, Hannah Arendt en Georges Bataille. In hun schrijven maken ze de verbinding tussen denken, voelen en doen. Voor mij is filosofie op poëzie na de meest dansende vorm van taal.

‘You Only Die Once’. Welke muziek wil ik beluisteren op mijn laatste dag? Zonder enige vorm van twijfel Anohni (voorheen bekend als Antony van Antony and the Johnsons). De muziek en stem van een engel. Vorig jaar ben ik naar Londen geweest en dat concert raakte me heel diep. Zo ultiem authentiek, maatschappijkritisch en voorbij dualiteit. Heel bijzonder.

Wie is mijn held of heldin in fictie? Mijn helden zijn altijd dansers geweest. Ik dans vanaf mijn elfde levensjaar en ik heb altijd opgekeken naar de topdansers. Dat maakt dat ik niet echt helden heb in fictie. Ik heb nog maar weinig superhelden zien dansen, haha.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life? Dit zijn twee dansers over wie beiden ook een film is gemaakt. De eerste is Slavik Kryklyvyy over wie de film ‘Ballroom Dancer’ is gemaakt. Hij vernieuwde het latijns-amerikaanse dansen en was jarenlang mijn voorbeeld. De meest briljante danser en tegelijkertijd onmogelijk voor zichzelf en zijn danspartners. De andere danser is Sergei Polunin over wie de film ‘Dancer – the bad boy of ballet’ is gemaakt. Hij debuteerde als jongste principal ooit bij The British Royal Ballet en is werkelijk onnavolgbaar als danser. Ook zijn weg is er één van aan waanzin grenzende genialiteit. Ik hou van dit thema waarin mensen de grenzen opzoeken van zichzelf en de wereld om hen heen vanuit hun passie.

Welke film zou ik jou aanbevelen ooit in jouw leven te zien? Het zal geen verrassing zijn dat ik bovenstaande films aanbeveel. Ze laten beiden zien dat er aan passie ook een donkere kant zit van pijn, twijfel, eenzaamheid en een niets ontziende drijvende kracht. Beide dansers balanceren de hele tijd op de grens van stoppen en doorgaan. Ze kunnen niet met en niet zonder de dans. Ik ken het uit mijn eigen dansleven: dat ik in de coulissen stond voordat ik het podium op moest en dacht: ik met daar zijn en ik wil hier weg, tegelijkertijd.

Wat zegt de uitspraak ‘De Financiële Vrijheid om te Creëren” mij? Toen ik mijn goedbetaalde baan en aandelen bij een consultancyfirma opgaf had ik geen enkele zekerheid dat ik geld zou kunnen verdienen met het idee om met beweging en dans te gaan werken in organisaties. Het was eigenlijk meteen succesvol omdat mensen zagen dat ik er echt voor ging staan en bereid was risico te nemen. Wanneer je gaat creëren volgen de financiën. Ik zou de volgorde van de zin dus omdraaien.

Welke rol speelt kunst in mijn leven en werk? Kunst is heel belangrijk voor me en met de Hogeschool voor Kunsten Utrecht zijn we ook hard bezig om kunst in professionele contexten in te zetten. Kunst laat je namelijk niet alleen anders kijken naar zaken het wakkert ook makerschap aan. Mensen worden zelf aangemoedigd om te creëren en worden daarmee zelf zichtbaar. Dit zelf zichtbaar worden is zo van belang in organisaties waar we vaak zijn doorgeschoten in het idee van controle, protocol, gewoonte en maakbaarheid. In kunst worden we weer mens en ontstaat er een verbindende relatie met anderen.

Wie is mijn grootste fan/sponsor/partner in crime? Zoals hierboven al aangegeven is de samenwerking met Jan Pieter van Lieshout voor mij heel belangrijk omdat we allebei onze eigen manier van werken met dans hebben en tegelijkertijd onze krachten bundelen. We spreken dezelfde taal en hebben allebei ervaring in dans en in het werken met en in organisaties. We delen de missie om de eeuwenoude rol van dans terug te brengen in het maatschappelijke leven.

Met wie zou ik in 2017 graag willen werken? Graag zou ik werken met decisionmakers in het internationale maatschappelijke veld waarin ik toekomstscenario’s en strategieën zichtbaar maak door ze te bewegen. Het uiteindelijke doel (en dat hoeft nog niet in 2017) is om met regeringsleiders en NGO’s te werken door de intelligentie van beweging toe te voegen in het werken met complexe maatschappelijke vraagstukken.

Naar welk project, in 2017, kijk ik uit? Ik ben onderdeel van het project ‘Court Dance’ (https://www.youtube.com/watch?v=vsaTZQLCw-w) van Dorota Gazy waarin we in de daadwerkelijke rechtszaal hebben gedanst om te ontdekken wat er nodig is om menselijkheid en verzoening in de rechtspraak een plek te geven. Hier is een film van gemaakt en we zijn bezig dit ook uit te breiden naar andere sectoren waarin we vraagstukken dansen op de daadwerkelijk plek waar het gebeurt en dit filmen in het ziekenhuis, in het klaslokaal, in het vluchtelingenkamp etc. We geven dan ‘experience advice’ door middel van dans. Dus geen advies vanuit kennis maar advies vanuit de ervaring van de dans. Ook kijk ik uit naar het verder brengen van Dance4WorldPeace (http://www.masterpeace.org/dance4worldpeace/) waarin we dansers over de hele wereld oproepen om dans in te zetten voor vrede.

Welke mensen in mijn professie zou ik graag willen ontmoeten in 2017 Ik zou graag Otto Scharmer en Peter Senge van MIT nog eens ontmoeten. Zij zijn de grondleggers van Theory U en Presencing en ondanks dat mijn werk anders is zijn er grote raakvlakken in de toepassing ervan.

Waar kun jij mij en mijn werk zien of ontmoeten in 2017? In het najaar van 2017 ben ik op verschillende evenementen aan het werk: 1 september op Festival de Zandbak (http://beleefdezandbak.nl); 28 september op het congres The Future of Organsing https://www.facebook.com/The-Future-of-Organising-1842353259372607/ ; 12 oktober op de dag van de teamontwikkeling (https://menseninbedrijf.nl/dag-van-de-teamontwikkeling/); 8 november voor het Directeuren Netwerk Nederland; (http://www.directeurennetwerk.nl/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Finfo&reset=1&id=981)

Wie zie ik graag uitgenodigd om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen?Jan Pieter van Lieshout (van Masters of Movement).

Hoe kun jij contact met mij opnemen? Via: http://www.mastersofmovement.org.

Dit is een bericht van Passie Pensioneert Nooit founder Peter de Kuster

Maak een Proefrit in jouw Droomjob en Creëer een Leven en Werk waar Jij van Houdt en Nooit van Wil Pensioneren. 

mip8

Ja, jij kunt een gooi doen naar jouw droomjob zonder jouw huidige job, levensstijl of onderneming te riskeren. In Proefrit in jouw Droomjob zul je ontdekken hoe het ontmoeten van een mentor die jouw droomjob heeft, van een gesprek tot een uurtje tot daadwerkelijk een paar dagen samenwerken met de mentor jou zal inspireren om jouw eigen verhaal te versterken over jezelf en jouw creatieve droomjob die jij altijd wilde. Het kan de eerste stap zijn om die droomjob waar te maken

midnight-in-paris-007

Revolutionair en praktisch, deze hands – on  class ontworpen door Peter de Kuster – de oprichter van Passie Pensioneert Nooit zal bijdragen dat jij met jouw passie jouw geld verdient wanneer je leert om:

  • Een “Proefrit in jouw Droomjob” voor jezelf in elke creatieve onderneming te maken
  • De vaardigheden op te bouwen en de kennis te vergaren die jij nodig heb om aan jouw nieuwe creatieve onderneming te beginnen
  • De angst om te veranderen te overwinnen
  • Een ontslag of andere onvrijwillige verandering in de kans van jouw leven te veranderen
  • Een droomjob te ontwerpen die nog niet bestaat
  • Een geleidelijke, veilige overgang te managen van jouw huidige job of onderneming naar jouw droomjob
  • Financiële risico’s te minimaliseren wanneer je met jouw nieuwe moedige leven start

ejfelkor_parizsban

“The secret of success is making your vocation your vacation – Mark Twain”

Door alle generaties heen hebben mensen al een Proefrit in hun Droomjob gemaakt. Bij architecten, kunstenaars, schrijvers, designers, reclamemensen, koks en acteurs bijvoorbeeld is het de normaalste zaak van de wereld. Wel is het iets dat vooral bij de start van een loopbaan wordt gedaan. Terwijl je het altijd kunt doen om je beeld bij wat je doet en wilt doen met je passie voor je werk aan te scherpen door zij aan zij te werken met iemand die jouw rolmodel is.

Ik ben jaren geleden begonnen iedereen die op zoek was naar een praktische invulling voor hun droomjob te adviseren een Proefrit in jouw Droomjob te maken. 1, 2, 3 dagen echt werken met iemand die jouw droomjob heeft. Of gesprekken van een paar uur met hen. Bijna iedereen die een Proefrit maakte is daaruit gekomen met nieuwe energie, een helder verhaal en vastberadener dan ooit om hun droomjob waar te maken. Ze hebben boeiende projecten binnengehaald, een opleiding gestart of op andere manieren hun droomjob verder gebracht. Na jaren van fantaseren heeft de Proefrit in een paar dagen hen de kracht gegeven om in actie te komen.

Deels was het een leereffect – de concrete kennis die zij hebben gekregen over de onderneming van hun dromen. Deels was het de mentor die hun hand vasthield, hun zelfvertrouwen een boost gaf en hen hulp bood. Deels waren het de contacten die zij maakten, die het maken van de volgende stappen eenvoudiger maakten.

Maar het belangrijkste van allemaal, naast deze praktische zaken, was iets anders. De Proefrit in jouw Droomonderneming ontwaakte en gaf energie aan iets diep in henzelf, een gedeelte dat voorheen sluimerde en dat, eenmaal wakker geworden, weigerde om genegeerd te worden. Weet dat je als je een droomonderneming overweegt dat het niet alleen gaat over hoe jij jouw uren op het werk besteedt. Het gaat over het verbinden van jouw werk – leven met jouw diepste gevoel over jezelf. Het gaat erom werk te hebben dat je met passie doet, dat je energie geeft in plaats van uitput, waar je van voelt dat het van betekenis is.

WAAROM DEELNEMEN AAN PASSIE PENSIONEERT NOOIT? 

1.  Om een proefrit in jouw droomjob te maken voor je jezelf committeert

2. Om een mentor te vinden

3.  Om de ins en outs van een onderneming te leren kennen

4.  Om contacten in de bedrijfstak te leggen

5.  Jouw zelfvertrouwen te verhogen

6.  Om een passie te exploreren

7.  Om jouw nieuwsgierigheid te bevredigen over ‘ the road not taken’

8.  Om mogelijke loopbanen te testen wanneer je nog niet weet wat je wilt

9.  Om een ongebruikelijke, opwindende reis te maken

10. Om iets nieuws uit te proberen en jezelf op nieuwe manieren uit te dagen

11. Om een nieuw verhaal te krijgen over jouw huidige onderneming, job, lifestyle en toekomst

12. Om verbinding te krijgen met iets dat in jou sluimert.

Wil je weten hoe de Proefrit in jouw Droomjob werkt? Klik op één van de links hieronder.

Hoe het werkt voor deelnemers

Hoe het werkt voor mentoren

Hoe het werkt voor werkgevers

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s