Passie Pensioneert Nooit voor Peter Meyvaert

Wat is mijn grootste passie in mijn werk? Wat het meest passionele onderdeel is in wat ik doe valt moeilijk te bepalen, het is één grote passie, of nog erger, een evidentie

Wat is mijn idee van ultiem geluk? Gewoon kunnen verder doen zonder stress en zorgen

Wat is mijn grootste angst? Dat de toekomst mij stopt

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? Ik begrijp die vraag een beetje gelijkaardig aan vraag 1. Er zijn twee mooiste momenten. Tijdens een creatief proces is het mooiste moment wanneer een punt is bereikt wanneer iets “af” is. In feite is niets ooit helemaal “af”, maar het punt waarop een creatie een autonoom, evenwichtig, coherent geheel vormt bestaat wel degelijk. Als ik dat voor me heb voel ik me erg voldaan en blij met m’n bestaan. Een tweede “mooiste moment” is tijdens het live musiceren. Alle geproduceerde klanken en noten zijn gewoonlijk in orde, maar er komen ogenblikken van perfectie voor, waar alles samenkomt (harmonie) op een niveau die in mijn persoonlijke set van vaardigheden geldt als “perfectie”. Die uitzonderlijke momenten van perfectie, soms maar enkele seconden, heel soms enkele minuten, zijn
de punten waar ik even de bovenste sport van mijn persoonlijke ladder mag betreden, de momenten waar ik mijn ultiem doel tussen mijn vingers kan voelen, waar zowel mijn ratio als emotie zich verenigt in één volume, de momenten waar ik alles waarvoor ik sta eventjes mag ontmoeten en aanraken.

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? Als persoon ? Mijn ratio. Ik kan niet in een leugen leven en ben dus nooit enthousiast over iets wat nog moet komen, gewoonweg omdat het er nog niet is. Mijn ratio verbiedt me om enkel aan het
goede verloop te denken en verplicht me integendeel om hard te werken naar een status waar dat goede verloop de beste kans maakt. Die nuchterheid verknoeit het plezier van mensen die settelen voor een gedachte en niet echt gaan voor een werkelijkheid, en dat blijkt een heel grote meerderheid te zijn. Heel veel mensen wikkelen zich in pep woorden, durven problemen of faling niet onder ogen zien, gaan dan maar doen alsof die niet bestaan en omschrijven die negatie met leuk klinkende termen zoals “positief denken” en dergelijke. Zoveel mensen hebben een voorafgaand enthousiasme nodig om te kunnen functioneren. Het blijken helaas telkens de eersten om af te haken tijdens een proces, de eersten om met niets tastbaars te eindigen. Ik verknoei als nuchtere dus hun feestje. Ik word wel eens een zwartkijker genoemd voor m’n nuchterheid, maar meestal ga ik uiteindelijk als enige door tot de eigenlijke totale realisatie van een plan, en dat is allesbehalve de natuur van een pessimist. Enthousiast kan ik zeker wel zijn, zelfs heel erg, maar dan uitsluitend tijdens of na iets.

Wat is mijn grootste valkuil? Perfectionisme

Wanneer zou ik liegen? Alleen als het er duidelijk op vermeld staat dat het een leugen is, zoals bij een grapje of een kitsch werkje (waar ik niet bang van ben)

Welke personen in mijn professie, die nu leven, bewonder ik het meeste? Zij van wie de gedrevenheid ontstaat uit een wil tot verbetering van zichzelf. Daarentegen minacht ik zij die werken om betaald te worden in bewondering.

Waar houd ik het minst van in mijn werk? Het verhuizen van materieel.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? Tijdens ontelbare hoogtepunten, maar vrijwel permanent aan een zekere kruissnelheid

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij? Het geeft aan dat mensen mij te oud kunnen vinden voor m’n werk (terwijl ik zelf vind dat ik gewoon ergens onderweg ben). Het is jammer dat leeftijd een factor van oordeel kan zijn.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Ik wil alleen maar op alle vlakken beter worden, niet echt veranderen

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe? Mijn muziek is al 25 of meer jaar elke dag ergens te horen op de Belgische televisie. Ik ben daar trots op, hoewel zo goed als niemand het weet.

Waar zou ik het liefst willen leven en werken? Op een subtropisch eiland

Wat is mijn meest waardevolle bezitting? Mijn leven

Wat is mijn meest markante karakteristiek? Integriteit

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis, in mijn stad? Op een subtropisch eiland. Ik hou niet zozeer van steden

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe? Geen. Ik neem een woord van iemand anders niet noodzakelijk aan als “groter” dan een woord van mezelf, wie ze ook uitspreekt. Mijn drang tot onderdanigheid is klein. Mijn drang tot overheersing
nog kleiner. Ik leer van iedereen een belangrijk beetje, maar niemand is zoveel groter dan een ander. Elke mens is in de grond een dom en bang diertje, ook ik. Personen als Ghandi of Einstein fascineerden me om diverse redenen (er zijn er nog heel veel). De verzameling van alles beïnvloedde mijn leven, niets specifieks springt er erg ver uit. Als kind hield ik gewoon van avonturenverhalen.

‘You Only Die Once’. Welke muziek wil ik beluisteren op mijn laatste dag? Mijn beste stukken. Het is waarvoor ik hier was.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life? Niemand specifiek. Ieder die de taak goed doet (of probeert te doen) waarvoor hij/zij denkt geboren te zijn heeft mijn bewondering.

Welke film zou ik jou aanbevelen ooit in jouw leven te zien? Er zijn veel steengoeie films, elk door een verschillende set van eigenschappen

Wat zegt de uitspraak ‘De Financiële Vrijheid om te Creëren” mij? Voldoende hebben om gewoonweg verder te kunnen werken

Welke rol speelt kunst in mijn leven en werk? Als ik het subjectieve woord “kunst” vervang door het zelfgemaakte woord “creatiedrang” dan zou ik zeggen dat ik uit bouwstenen van creatiedrang gemaakt ben. Ik kan niet “niet creëren”, op geen
enkel vlak, en het is onmogelijk tegen te houden.

Wie is mijn grootste fan/sponsor/partner in crime? Ik werkte zowat 25 jaar samen met een collega met perfect complementaire eigenschappen. Hij is enkele jaren terug overleden.

Met wie zou ik in 2017 graag willen werken?
Met héél veel mensen, elk om een andere reden

Naar welk project, in 2017, kijk ik uit? Net zoals elk jaar en elke dag kijk ik uit naar het resultaat van hetgeen waarmee ik op dat moment bezig ben

Welke mensen in mijn professie zou ik graag willen ontmoeten in 2017
Mensen die willen zorgen voor een betere verspreiding van mijn werk

Waar kun jij mij en mijn werk zien of ontmoeten in 2017?
op mijn facebook-pagina : https://www.facebook.com/artistpetermeyvaert/
op mijn youtube-kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCFPf8JsJEd0icDaCHe3nuTA
op mijn website : https://petermeyvaert.com/
en op live performances overal ten lande

Hoe kun jij contact met mij opnemen?
petermeyvaert@telenet.be

Dit is een bericht van Passie Pensioneert Nooit founder Peter de Kuster

Maak een Proefrit in jouw Droomjob en Creëer een Leven en Werk waar Jij van Houdt en Nooit van Wil Pensioneren. 

mip8

Ja, jij kunt een gooi doen naar jouw droomjob zonder jouw huidige job, levensstijl of onderneming te riskeren. In Proefrit in jouw Droomjob zul je ontdekken hoe het ontmoeten van een mentor die jouw droomjob heeft, van een gesprek tot een uurtje tot daadwerkelijk een paar dagen samenwerken met de mentor jou zal inspireren om jouw eigen verhaal te versterken over jezelf en jouw creatieve droomjob die jij altijd wilde. Het kan de eerste stap zijn om die droomjob waar te maken

midnight-in-paris-007

Revolutionair en praktisch, deze hands – on  class ontworpen door Peter de Kuster – de oprichter van Passie Pensioneert Nooit zal bijdragen dat jij met jouw passie jouw geld verdient wanneer je leert om:

  • Een “Proefrit in jouw Droomjob” voor jezelf in elke creatieve onderneming te maken
  • De vaardigheden op te bouwen en de kennis te vergaren die jij nodig heb om aan jouw nieuwe creatieve onderneming te beginnen
  • De angst om te veranderen te overwinnen
  • Een ontslag of andere onvrijwillige verandering in de kans van jouw leven te veranderen
  • Een droomjob te ontwerpen die nog niet bestaat
  • Een geleidelijke, veilige overgang te managen van jouw huidige job of onderneming naar jouw droomjob
  • Financiële risico’s te minimaliseren wanneer je met jouw nieuwe moedige leven start

ejfelkor_parizsban

“The secret of success is making your vocation your vacation – Mark Twain”

Door alle generaties heen hebben mensen al een Proefrit in hun Droomjob gemaakt. Bij architecten, kunstenaars, schrijvers, designers, reclamemensen, koks en acteurs bijvoorbeeld is het de normaalste zaak van de wereld. Wel is het iets dat vooral bij de start van een loopbaan wordt gedaan. Terwijl je het altijd kunt doen om je beeld bij wat je doet en wilt doen met je passie voor je werk aan te scherpen door zij aan zij te werken met iemand die jouw rolmodel is.

Ik ben jaren geleden begonnen iedereen die op zoek was naar een praktische invulling voor hun droomjob te adviseren een Proefrit in jouw Droomjob te maken. 1, 2, 3 dagen echt werken met iemand die jouw droomjob heeft. Of gesprekken van een paar uur met hen. Bijna iedereen die een Proefrit maakte is daaruit gekomen met nieuwe energie, een helder verhaal en vastberadener dan ooit om hun droomjob waar te maken. Ze hebben boeiende projecten binnengehaald, een opleiding gestart of op andere manieren hun droomjob verder gebracht. Na jaren van fantaseren heeft de Proefrit in een paar dagen hen de kracht gegeven om in actie te komen.

Deels was het een leereffect – de concrete kennis die zij hebben gekregen over de onderneming van hun dromen. Deels was het de mentor die hun hand vasthield, hun zelfvertrouwen een boost gaf en hen hulp bood. Deels waren het de contacten die zij maakten, die het maken van de volgende stappen eenvoudiger maakten.

Maar het belangrijkste van allemaal, naast deze praktische zaken, was iets anders. De Proefrit in jouw Droomonderneming ontwaakte en gaf energie aan iets diep in henzelf, een gedeelte dat voorheen sluimerde en dat, eenmaal wakker geworden, weigerde om genegeerd te worden. Weet dat je als je een droomonderneming overweegt dat het niet alleen gaat over hoe jij jouw uren op het werk besteedt. Het gaat over het verbinden van jouw werk – leven met jouw diepste gevoel over jezelf. Het gaat erom werk te hebben dat je met passie doet, dat je energie geeft in plaats van uitput, waar je van voelt dat het van betekenis is.

WAAROM DEELNEMEN AAN PASSIE PENSIONEERT NOOIT? 

1.  Om een proefrit in jouw droomjob te maken voor je jezelf committeert

2. Om een mentor te vinden

3.  Om de ins en outs van een onderneming te leren kennen

4.  Om contacten in de bedrijfstak te leggen

5.  Jouw zelfvertrouwen te verhogen

6.  Om een passie te exploreren

7.  Om jouw nieuwsgierigheid te bevredigen over ‘ the road not taken’

8.  Om mogelijke loopbanen te testen wanneer je nog niet weet wat je wilt

9.  Om een ongebruikelijke, opwindende reis te maken

10. Om iets nieuws uit te proberen en jezelf op nieuwe manieren uit te dagen

11. Om een nieuw verhaal te krijgen over jouw huidige onderneming, job, lifestyle en toekomst

12. Om verbinding te krijgen met iets dat in jou sluimert.

Wil je weten hoe de Proefrit in jouw Droomjob werkt? Klik op één van de links hieronder.

Hoe het werkt voor deelnemers

Hoe het werkt voor mentoren

Hoe het werkt voor werkgevers

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s