Passie Pensioneert Nooit voor Inge Moll

Wat is mijn grootste passie in mijn werk?

Mijn passie is mensen werkelijk ontmoeten.

In mijn werk als personal coach en therapeut maak ik vanuit wie ik ten diepste ben -mijn essentie- contact met mensen die er naar verlangen ook volledig zichzelf te mogen en kunnen zijn. Hiervoor ga ik met mensen de diepte in en help hen die gebieden in zichzelf te betreden waar de liefde voor henzelf nog niet stroomt en waar ze tot nog toe om heen liepen. In mijn ‘holding space’, de veilige ruimte, kan alles er zijn: woede, verdriet, angst, vreugde, kracht, kwetsbaarheid.

Wanneer mijn klanten dan door alle blokkades heen contact maken met hun eigen essentie is er als vanzelfsprekend liefde, voor zichzelf en ook voor de ander. Die liefde elke keer opnieuw zien en ervaren beschouw ik als het wonder van mijn werk. Daar doe ik het voor.


Wat is mijn idee van ultiem geluk?

Een wereld waarin ieder met een geheel open hart zichzelf kan zijn. Waarin we vrij, open en transparant zijn. Waarin alles er mag zijn. Waarin we kwetsbaar kunnen zijn in verbinding met onszelf en met elkaar. Een wereld waarin liefde vanzelfsprekend is.

Wat is mijn grootste angst?

De eenzaamheid en afwijzing die ik als kind heb ervaren nog een keer mee te maken.

Waar houd ik het meest van in mijn werk?

Met groepen mensen werken in workshops. Workshops die ik organiseer rondom thema’s die mij aan het hart liggen. Ik werk vrijwel zonder programma. In het moment voel ik wat er nodig is voor zowel ieder individu als voor de groep als geheel en speel daar op in; ik laat het programma spelenderwijs in het moment ontstaan. Dat is enerzijds heel spannend, aan de andere kant maakt dit dat mijn voor mij werk spelen is.

Ik geniet ervan om met de deelnemers in alle kwetsbaarheid en openheid met elkaar aan het werk te zijn. Ik geniet van gevoel van verbinding, intimiteit en liefde die in de loop van de workshop ook tussen de deelnemers onderling ontstaat.


Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap?

Dat ik het beter denk te weten. Vooral voor een ander.

Niet zo handig, omdat het in mijn werk met mensen zo ontzettend belangrijk is dat ze zelf voelen wat hun eigen oplossing voor hun probleem is. Gelukkig weet ik me in mijn werk te beheersen, maar privé helaas nog niet.

Wat is mijn grootste valkuil?

Als ik in situaties kom waarin het niet loopt zoals ik dat wil en ik me afhankelijk voel van een ander. Dan voel ik me machteloos. Het gevoel van machteloosheid is iets waar ik niet goed mee om kan gaan. Vaak werd ik dan boos.

Ik mag in het nog veel meer beseffen dat ik nu niet meer machteloos ben (in tegenstelling tot mijn kindertijd). Dat ik nu als volwassene, ook al ben ik soms afhankelijk van een ander omdat ik nu eenmaal niet alles zelf kan, wel degelijk iets kan doen aan de situatie.

Wanneer zou ik liegen?

Als ik als personal coach/therapeut zou zeggen dat ik er zelf ‘al ben’. Dat ik alles al verwerkt heb wat ik heb mee gemaakt, dat ik ‘het’ allemaal weet.

Welke personen in mijn professie, die nu leven, bewonder ik het meeste? 

Er zijn veel mensen die mij inspireren in mijn professie. De een omdat die succesvol is en een groot bedrijf heeft, de ander omdat die zo zuiver en integer werkt, weer een ander omdat die vaardigheden heeft die ik (nog) niet heb. Eigenlijk zie ik in ieder die ik tegenkom een inspiratiebron, zowel professioneel als in mijn dagelijks leven.

Waar houd ik het minst van in mijn werk? 

De administratieve kant zoals cliëntendossiers bijhouden. Laat mij maar lekker met mensen werken.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk?

Tijdens één van mijn workshops over ‘the divine feminine werd ik zo geraakt door de innerlijke schoonheid van één van de aanwezige deelneemsters, dat ik spontaan tegen haar zei: ik eer jou. Ze vroeg mij toen of ik dat wilde laten zien door voor haar te buigen. We stonden tegenover elkaar. Ik centreerde me helemaal zodat ik volledig in mijn essentie stond om van hieruit voor haar te buigen om haar te eren. Daardoor ontstond er een heilige’ stilte in de groep. En ik boog. Ik boog voor haar, voor haar als ‘Godin’ en daarmee voor de ‘Godin’ in mijzelf.

Tot mijn grote verrassing vroeg zij daarna of zij voor mij mocht buigen. En ook zij centreerde zichzelf. En boog. Boog voor de Godin in mij en voor de Godin in zichzelf. Zwaar ontroerd ontving ik deze buiging. Dit voor elkaar buigen was een moment van ultiem geluk.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij?

In Japan kennen ze het woord ‘ikigai’. Het is datgene waarvoor je elke dag opstaat. Mijn ‘ikigai’ is de werkelijke ontmoeting met mensen. Dat doe ik nu onder andere via mijn werk. Maar ook al zal ik ooit gepensioneerd zijn, het in liefde werkelijk ontmoeten van mensen, blijft de reden waar ik elke dag voor zal opstaan.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen?

Ik was kritisch op mezelf, perfectionistisch, en ik legde die lat ook hoog voor anderen. Ik ben veel zachter geworden en hoop nog veel meer in zachtheid te komen.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe?

Voorheen heb ik als zelfstandig organisatie-adviseur in de ouderenzorg vele opdrachten succesvol vervuld, maar ik werd er niet gelukkig van. (Professionele) status en veel geld kreeg ik er wel mee.

Ik ervaar mijn professionele prestaties nu als grootser. Vooral bij die mensen die gebukt gaan onder het leven door vroegkinderlijke trauma’s als seksueel misbruik of ongewenst kind zijn. Dat ik hen mag begeleiden van een gevoel van zich afgewezen, vernederd of gebruikt voelen naar het zich stapje voor stapje openen voor hun eigen werkelijke schoonheid en liefde, naar werkelijk vreugdevol leven.

Waar zou ik het liefst willen leven en werken?

In een warm zonnig land, aan zee.

Wat is mijn meest waardevolle bezitting?

Ikzelf, mijn liefdevolle hart.

Wat is mijn meest markante karakteristiek?

Doorzettingsvermogen en positiviteit.

Ik haal het positieve uit gebeurtenissen die ik als niet fijn ervaar. Welke tegenslagen ik ook heb (gehad), ik verwerk het, leer ervan en ga door.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis, in mijn stad?

Wandelend langs of zittend aan de Lek. Kijkend over de rivier, naar vrachtschepen die voorbij varen, koeien die voorbij lopen. Pootje baden, mijmeren. De natuur weerspiegelt de stilte in mijzelf, van waaruit allerlei impulsen ontstaan die het onderzoeken waard zijn.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken buitenshuis, in mijn stad?

Mamma Mia, heerlijk Italiaans eten.

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe?

Als kind het boek ‘Het Onzichtbare Licht’ van Evert Hartman. Het was een eerste erkenning van mezelf in mijn heldervoelend zijn.

De boeken van Ingeborg Bosch, waarin zij de methode Past Reality Integration beschrijft die het begin was van mijn transformatieproces van een angstig mens naar iemand die steeds vrijer in het leven staat en haar passie leeft.

De boeken van Franz Ruppert, waarin helder wordt hoe overweldigende gebeurtenissen uit de periode in de baarmoeder en je jeugd je leven beïnvloeden en hij een methode aanreikt waarin je eigen autonomie centraal staat en waarmee je stapje voor stapje terug kunt komen bij je authentieke zelf, je essentie.

Wie zijn mijn favoriete schrijvers?

Marianne Frederiksson, Marion Zimmer Bradley (Vrouwen van Avalon)

‘You Only Die Once’. Welke muziek wil ik beluisteren op mijn laatste dag?

Karl Jenkins – Stabat Mater

Estas TonneRoots en Internal Flight

Ascension Light Codes – I Am That I Am: klanken van mijn ziele-essentie die ik heb gemaakt op een reis met vriendinnen in het Katharengebied in 2015

Armand Amar – la terre vue du ciel’, ‘save us’ en poems of the atoms

En nog veel meer.

Wie is mijn held of heldin in fictie?

Niet geheel fictie, maar geschiedenis: Maria Magdalena.

Hoe zij als vrouw als gelijkwaardige naast Jezus stond. Hoe zij door de kerk is weggezet als hoer. Hoe de vrouwelijke kwaliteiten zijn verbannen. Dankbaar ben ik hoe we in deze tijd via haar als rolmodel ‘het vrouwelijke’ in onze maatschappij weer de waardering gaan geven die het verdient en we ‘het mannelijke’ als evenwaardig kunnen zien.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life?

Mijn kinderen, Esther en Robin. Mijn grootste spiegels en daarmee leermeesters. Ze laten me zien wat authentiek zijn en leven in liefde en waarheid is.

Welke film zou ik jou aanbevelen ooit in jouw leven te zien?

As It Is In Heaven. Over de enorme transformatie die mensen met een pijnlijke jeugd kunnen doormaken.

Mary Magdalene. Over de werkelijke leer van Jezus: het koninkrijk zit in jezelf. Alles is in jezelf te vinden. Je hoeft niet meer uit te reiken.

Wat zegt de uitspraak ‘De Financiële Vrijheid om te Creëren” mij?

Niet zo veel. Om te creëren heb je vooral innerlijke vrijheid nodig.

Welke rol speelt kunst in mijn leven en werk?

Ik houd van muziek, ik kan er diep door geraakt worden. Dat kan zowel klassiek zijn, als popmuziek of Nederlandse liedjes. Het kan de melodie zijn, of een simpele zin in een tekst.

Zelf fluit ik graag op mijn Indianenfluiten en het is heerlijk als vrienden met mij meespelen op sjamanendrum en/of didgeridoo.

Ik houd van de kunst van Dalí en Gaudi.

Zelf tekenen en schilderen is voor mij een vorm van expressie waarmee ik mijzelf op een diepere laag leer kennen.

Wie is mijn grootste fan/sponsor/partner in crime?

Haha, mijn zoon Robin, die er als kind van baalde dat ik geen ‘gewoon’ werk had, omdat hij aan zijn vriendjes nooit goed kon uitleggen wat ik deed en me daarom maar goeroe-goeroe noemde.

Totdat hij tijdens een workshop, waarbij ook de kinderen van deelnemers en begeleiding aanwezig waren, zag wat ik deed. En hij na afloop vol bewondering zei: mam, dat jij mensen zo ver krijgt dat ze zomaar in een groep delen wat ze zo diep bezig houdt en waar ze mee zitten. En dat je ze dan ook nog kunt helpen. Echt kunt helpen op een manier dat hun leven echt positief verandert. (Wat hij gehoord had van een paar deelnemers met wie hij intensief gesproken had.)

Met wie zou ik in 2018 graag willen werken?

Met een bureau dat zich richt op de zakelijke markt, om mijn kwaliteiten in te zetten op het gebied van persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap en/of vrouwelijk leiderschap.

Naar welk project, in 2018, kijk ik uit?

De jaarcirkel De HELE Godin in jou’ die ik vanaf september faciliteer: een doorlopende groep voor vrouwen om de Godin in zichzelf weer te gaan belichamen. We ondersteunen elkaar om met een open hart ons volle potentieel te leven en volledig in onze kracht te staan.

Daarnaast ben ik bezig met het uitwerken van een nieuwe workshopcyclus rondom ‘het pad van de liefde’.

Welke mensen in mijn professie zou ik graag willen ontmoeten in 2018

Franz Ruppert. De grondlegger van de meergenerationele psychotraumatherapie. Hij heeft de prachtige methode Interactieve Zelf Resonantie ontwikkeld voor het werken met de gevolgen die (vroegkinderlijke) trauma’s hebben voor je persoonlijke ontwikkeling en voor je psychische, emotionele en sociale welbevinden. De methode gaat als geen andere uit van de autonomie van ‘de cliënt’. Ik werk nu zelf ook met zijn methode en ik zou hem graag op één van zijn congressen ontmoeten.

Waar kun jij mij en mijn werk zien of ontmoeten in 2018?

Tijdens individuele sessies, tijdens mijn workshops ‘spiegeltje, spiegeltje – kijk in de spiegel en vind sleutels naar je eigen essentie’ en de jaarcirkel voor vrouwen ‘De HELE Godin’.

Meer informatie is te vinden op http://www.ingemoll.nl.

Wie zie ik graag uitgenodigd om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen?

Marjolijn van Gerven, van Matchmakers in Next Society.

Hoe kun jij contact met mij opnemen? 

www.ingemoll.nl

Facebook: Inge Moll of Inge Moll Bewustwording & transformatie

Mail naar inge@ingemoll.nl of bel 06-40377279.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s