Passie Pensioneert Nooit voor Bart de Bondt

Wat is mijn grootste passie in mijn werk?

Dat ik een positieve impact kan realiseren voor een kwetsbare doelgroep. Ik voel me erg gepassioneerd om kortgeschoolde werkloze jongeren via onze 8 daagse training opnieuw zelfvertrouwen te geven, hen te laten geloven in wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen zodat ze daaraan positief vorm gaan geven in hun leven. Zo zullen ze alvast niet zoals ik eerst een verkeerde keuze maken en 20 jaar een ogenschijnlijk heel succesvol pad bewandelen, maar van binnen erg ongelukkig zijn.

Wat is mijn grootste angst?

Over onvoldoende middelen te beschikken om uiteindelijk niet meer te kunnen doen wat ik verkies. En eigenlijk weet ik dat dit een onwezenlijk domme angst is (zoals elke angst) omdat de gedachte van waaruit deze voortkomt, gewoon niet juist is. Want welke ook de situatie is waarin ik mij bevind, het is enkel de manier waarop ik er naar kijk die bepaalt wat ik erbij voel. Wat ik denk, die keuze is altijd vrij. Altijd. Het komt er dus op aan mijn gedachten zo te sturen dat ze mij op elk moment genoegen geven.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk?

Het inzetten van al mijn vaardigheden en talenten en ervaren dat dit uiteindelijk tot het gewenste resultaat leidt. En het bereiken van mijn doel is daarbij even belangrijk dan het genieten van de weg ernaartoe. Hoewel mijn verantwoordelijkheidsbesef en resultaatgerichtheid soms mijn genot overschaduwen, helpen mijn collega’s mij de snelheid waarmee ik voortdurend wil schakelen en de vele ideeën waarmee ik hen soms overspoel, te matigen. Creativiteit en innovatie zijn bijzonder belangrijk voor mij. Ik zou doodgaan in een functie waarin ik puur zou dienen te beheren wat er bestaat.

Wat is mijn grootste valkuil?

Mijn kwaliteit ‘resultaatgerichtheid’ heeft als valkuil ‘ongeduld’. Ik dreig soms te snel te gaan. Die valkuil gecombineerd met mijn overtuigingstalent, is soms een gevaarlijke cocktail. Mensen worden vaak meegezogen in mijn passievolle pitch en beseffen daardoor soms pas achteraf tot wat ze zich hebben gecommitteerd. Wat ik als een ‘passionele speech’ beschouw kan door sommige anderen als druk of dwang ervaren worden. Ik mag er absoluut niet vanuit gaan dat iedereen mondig en krachtig genoeg is om voor zichzelf duidelijke grenzen te stellen.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij?

Het is onmogelijk dat passie pensioneert, anders zou het geen passie zijn. Als je geluk wilt ervaren in je leven, maak dan van wat je doet een gevolg van wie je bent en niet omgekeerd. Eens je kunt antwoorden op de vraag ‘wie ben ik?’ en ‘waarom ben ik hier?’, beschik je over een kompas in je leven die de juiste richting aangeeft en je bakken energie geeft, gegarandeerd ook nog op latere leeftijd.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen?

Verander nooit jezelf, want iedereen is perfect zoals hij/zij is. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen wie mensen zijn (altijd goed) en wat hun gedrag is (soms slecht). Met mededogen kijken naar anderen en naar jezelf is essentieel want enkel vanuit begrip kan verandering groeien. Wat mijn gedrag betreft: ik vind mijn drang om mezelf soms te verdedigen wanneer ik vind dat ik onterecht beoordeeld wordt, storend. Gelukkig geldt dat enkel met betrekking tot het oordeel van mijn vrouw en kinderen want van de rest van de wereldbewoners hun oordeel, heb ik mezelf bevrijd.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe?

Weggaan in een bedrijf waar ik CEO geworden ben maar me erg ongelukkig voelde. Afscheid nemen van zekerheid, een schitterend loon en dito extra legale voorzieningen zonder dat er een alternatief voorhanden was. Die stap heeft me onafhankelijk gemaakt en sindsdien ben ik helemaal authentiek in contacten met anderen. Een zalige ervaring die ik iedereen kan aanraden!

Waar zou ik het liefst willen leven en werken?

In een mild klimaat in een huis op de rotsen met uitzicht op zee en aan de andere kant een prachtig groen glooiend landschap, maar dat bedoelt u alvast niet met deze vraag…;-) . Ik werk het liefst met collega’s die in staat zijn met elkaar in verbinding te gaan vanuit kwetsbaarheid, want enkel dan kan er een groot vertrouwen ontstaan waardoor je als ploeg bergen kunt verzetten. En in zo’n context werk ik nu. Dus dat zit prima.

Wat is mijn meest markante karakteristiek?

Ik ben van nature een groot optimist en beschik over een grote dosis empathie en mededogen voor mijn medemens.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis?

Geen twijfel mogelijk: in de natuur, en dit liefst nog bovenaan in de bergen met een wijds uitzicht. Ik heb uitzicht nodig om inzicht te ontwikkelen en omgekeerd.

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe?

“Een ongewoon gesprek met God” van Neale Donald Walsch. Dat was thuiskomen, hoewel er voor mij niets nieuws in dat boek stond (ook niet in zijn 10 andere boeken). Het was gewoon erg fijn te ervaren dat er nog iemand op de wereld was die dezelfde filosofie dan ikzelf hanteerde. “De meeste mensen deugen” is ook zo’n boek waarin ik eindelijk bevestigd kreeg wat ik al jaren in mijn keynotes predik en waarvan allicht velen dachten: hoe naïef. Maar nu is het eindelijk wetenschappelijk aangetoond dat de meeste mensen van nature goed zijn en dat de omstandigheden hun handelen vaak doet verschillen van hun zijn. Als je daarmee rekening houdt, hoef je de mens niet te veroordelen, maar kan je je beperken tot het foute gedrag. Dat is een milde manier van kijken, vol mededogen die nog perspectief biedt aan de ‘beschuldigde’.

You Only Die Once’. Welke muziek wil ik beluisteren op mijn laatste dag?

Rustige klassieke muziek met veel strijkers. Die strijken bij mij telkens opnieuw alle plooien glad.

Wie is mijn held of heldin in fictie?

Die heb ik niet.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life?

Drie namen zijn belangrijk voor mij. Martin Luther King, Mahatma Gandhi en mezelf. De eerste twee hebben vreedzaam hun leven gegeven voor onderdrukte anderen om hen te bevrijden van het juk van hun onderdrukkers. Ik word erg triest van onrecht en kan dat niet verdragen. Daarin voel ik me zielsverwant met hen. En ik noem ook mezelf omdat ik een statement wil maken. Want enkel iemand die in de spiegel tegen zichzelf kan zeggen ‘ik hou van mij’ is in staat onvoorwaardelijk aan anderen te geven.

Welke film zou ik jou aanraden ooit in jouw leven te zien?

De film waarin je nu zelf zit. Elk van ons is de regisseur van zijn eigen leven. Probeer eens te fantaseren hoe jouw film verder zal verlopen wanneer je niets drastisch wijzigt aan je huidige manier van leven. En is dat dan de film die je graag in de bioscoop zou gaan kijken?

Wat zegt de uitspraak ‘Ik ben de verhalenverteller van mijn eigen leven’ mij?

Heel veel. Er is niets in het leven waarvoor je niet zelf verantwoordelijk bent. Ieder van ons is de regisseur van zijn eigen leven. En uiteraard, vele, zoniet de meeste externe gebeurtenissen vinden plaats buiten onze invloedssfeer, maar de wijze waarop we ernaar kijken en hoe ze ons beïnvloeden, daarop hebben we maximale controle. Onze gedachten bepalen ons gevoel en niet omgekeerd. Jouw manier van kijken bepaalt jouw beleving van de wereld. Indien je nu negatief naar je omgeving kijkt en je hebt daar last van, verander dan je gedachten en ga op zoek naar wat de situatie je geeft in plaats van afneemt. Dat kan je veel makkelijker als je een blik van mededogen ontwikkelt.

Welke rol spelen verhalen in mijn leven en werk?

Verhalen en metaforen zijn het ideale glijmiddel om mensen te inspireren. De rationele boodschap van een wetenschapper die op een erg gedegen manier een exhaustieve theoretische analyse geeft over een bepaalde problematiek zal vaak veel minder impact genereren dan een emotioneel gekruid inspirerend verhaal met dezelfde onderliggende boodschap. Het gaat in het leven niet over gelijk hebben, maar wel gelijk halen…en dat doe je best door je rationele analyse te kruiden met verhalen.

Naar welk project, in 2022 kijk ik uit?

Een project waarbij politici over heel de wereld zouden ophouden met angst te gebruiken om macht te behouden. Een project waarbij onze wereldleiders” de krachten bundelen om de weldadige bronnen waarover onze aarde beschikt en die absoluut voldoende zijn om elkeen op deze wereld van alles te voorzien en helpt bevrijden van de angst om niet te kunnen overleven, gelijkmatig te verdelen. Maar dat project bestaat niet zeker?

Wie zie ik graag uitgenodigd door Peter om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen?

Onze Koning.

Hoe kun je contact met mij opnemen?

Via info@bartdebondt.com of bart.debondt@youthstart.be

Je kunt ook een kijkje nemen op www.youthstart.be of www.teamdebondt.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s