Passie Pensioneert Nooit voor Jan van Koert

Wat is mijn grootste passie in mijn werk? 

Gezien mijn pensioengerechtigde leeftijd spreek ik niet meer over werk. Wel over het léven van mijn passie. Vooral in de organisaties die mijn ondersteuning inroepen en met de families en koppels die uit elkaar gegroeid zijn en opnieuw de onderlinge verbinding zoeken.

Wat is mijn grootste angst?

In mijn trainingen lees ik meer dan eens een tekst voor van Jiddu Krishnamurti die schreef over angst met de koptekst: “Angst op zichzelf bestaat niet”. Waarom zou ik dan voor angst kiezen?

Ik ben een eeuwige student van ‘Een Cursus in Wonderen’ die mij leert dat er ten diepste alleen maar Liefde is. En er altijd voor ons mensen een keuze is tussen angst of Liefde. Ik wil die angst keuze niet meer maken. Daarnaast heb ik zeker wel gedachten over situaties waarin ik liever niet terecht kom zoals de zelfbeschikking over mijn leven verliezen. En als dat toch gebeurt is dat zo.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk?

Het opbouwen en vasthouden van een diepe hart-verbinding met de mensen waarmee ik “mag” werken. Het helpt mij om in de flow te komen en te blijven waardoor ik menigmaal in staat ben om handvatten aan te dragen waar de betrokkenen ook wat aan hebben en iets mee kunnen.

Wat is mijn grootste valkuil?

Als deze vraag betekent dat ik word uitgenodigd om er maar één te noemen, dan wordt het:

Mijn passie voor de inhoud in woorden zodanig blijven uitdragen dat hij niet gehoord wordt als overtuigen.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij?

Hierin herken ik mezelf. Neen zeggen op de uitnodigingen om bij te dragen aan vreugdevol werken en leven is een uitdaging. In feite heb mijzelf meermaals horen zeggen dat ik graag in het harnas zou willen sterven. En als ik dit schrijf herinner ik mij met ontroering de eerste hoogleraar in Business Spiritualiteit, Paul de Blot, die tot op zeer hoge leeftijd zijn steen heeft bijgedragen.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen?

De mensen waarmee ik werk houd ik voor: ‘In het moment ben je precies degene die je bedoeld bent om te zijn’ en gezien mijn insteek van ‘Walk your talk’ geldt dat ook voor mijzelf.

Vanuit mijn intentie om bij te dragen aan verbinding en menselijk plezier in leven en werken laat ik me echter wel wat gelegen liggen aan terugkoppeling die mensen mij kunnen geven. Op basis van zo’n terugkoppeling besluit ik dan of ik wel of niet iets wil veranderen aan mijn gedrag of woordkeus.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe?

Ik vermoed dat die activiteit in Istanbul ligt. Op uitnodiging van de Verenigde Naties in Washington, wier uitnodiging ik via mijn netwerk ontving, heb ik in 2016 deel uitgemaakt van een groepje collega’s dat de verzamelde Syrische oppositie partijen, Etilaf genaamd, de basiskennis van Geweldloze Communicatie Mediation heeft aangereikt. Dit om ze andere handvatten aan te reiken om in Geneve te praten met de juristen van de Syrische regering op het vlak van humanitaire hulp in het oorlogsgebied. Zie het filmpje waarin zij zich daarover uitlaten. https://www.youtube.com/watch?v=egN07NLw-wU

Waar zou ik het liefst willen leven en werken?

Deze vraag kan ik tweeledig opvatten. Waar in de wereld of in welk sector van Nederland?

Wat de wereld betreft heb ik bijgedragen aan conflictvermindering tussen religieuze partijen in Oekraïne, heb ik in Freetown, Sierra Leone, de militaire conflictbemiddelaars, z.g. Mamy Queens, alsmede de militaire top Geweldloze Communicatie aangereikt, 10 reizen naar Kenia om het geweld naar vrouwen en (wees)kinderen te verminderen en tweemaal naar Zuid-Afrika voor het opleiden van in Geweldloze Communicatie geïnteresseerden. Geen voorkeur omdat het te allen tijde om mensen gaat en die zijn in de basis allemaal hetzelfde.

Laat mij maar leven op de plek waar ik nu woon, de wijk Sluisdennen in Assen van waaruit ik geheel Nederland bestrijk.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis? 

Onze labrador Thor brengt mij per dag ongeveer 2 tot 2,5 uur aan het wandelen in het natuurgebied De Drentse Aa. Daar gebeurt het. Ik gebruik die tijd om in stilte te zijn, lopend te mediteren en ideeën op te doen.

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe? 

Vanuit mijn opvoeding de Katholieke Bijbel om me in de loop van mijn jeugd te laten ervaren hoe ik het voor mezelf niet wens.

Op latere leeftijd werd ik tot twee keer toe op het spoor gezet van Een Cursus in Wonderen. De eerste keer heb ik het boek weggegooid. 13 jaar later heb ik het omarmd en bracht het me de spirituele verdieping die ik voor mezelf nodig had en de handvatten om de spirituele basis van Geweldloze Communicatie voor wie het horen wil nog uitgebreider en diepgaander dan Marshall Rosenberg het aanreikte, uit te dragen. Het loslaten van oordelen en ‘moeten’ is het resultaat dat mijn leven ten zeerste verrijkt.

Welke muziek wil ik beluisteren op mijn laatste dag?

Symfonie nr. 6 van Beethoven, Pianoconcerten nr. 2 en 3 van Rachmaninoff, het vijfde pianoconcert van Beethoven, de Slavische kerkmuziek uit Oekraïne en Rusland die ik zelf jarenlang in koren heb gezongen. En als er nog tijd overblijft misschien: ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Brey.

Wie is mijn held of heldin in fictie?

Helaas, die heb ik niet

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life?

Martin Luther King, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Ghandi, Marshall Rosenberg, mijn vader voor zijn giga inzet en grote verantwoordelijkheidszin en mijn moeder die bijna geheel alleen over de oorlogsjaren heen acht kinderen grootbracht tot liefdevolle en gelukkige mensen.

Welke films zou ik jou aanraden ooit in jouw leven te zien?

De allereerste versie van Odysseus (rond1960), de Matrix, Hotel Rwanda en Darwin’s nightmare.

Wat zegt de uitspraak ‘Ik ben de verhalenverteller van mijn eigen leven mij?

WAIT, het acroniem voor What Am I Telling myself heeft mij het inzicht gegeven dat de verhalen die in mijn leven in mij naar boven komen me niet opleveren wat ik zou willen, nl. Liefde voor werkelijk alles en iedereen. Dus deze uitspraak zegt mij niet zoveel.

Welke rol spelen verhalen in mijn leven en werk?

De verhalen over de ervaringen van al diegenen die op hun eigen unieke manier bijdragen en hebben bijgedragen aan meer liefde en onderlinge verbinding in de wereld inspireren mij ten diepste. Ik gebruik ze meer dan eens in situaties waarin ik probeer mijn passie over te dragen op anderen. De eeuwenoude verhalen waaruit blijkt dat wij allemaal in de kern hetzelfde zijn en met elkaar verbonden en dat er geen ik en jij bestaat. Die ontroeren mij en brengen en houden mij in het spoor van Passie Pensioneert nooit.

Naar welk project, in 2022 kijk ik uit?

Er staan geen echt nieuwe projecten voor 2022 meer op stapel op twee korte na:

Mijn spreekbeurt voor de Associatie voor Jeugd en de spreekbeurt voor de Associaton of South West Mediators in Powderham Castle, Devon, UK. Beide in oktober.

En daarnaast kijk ik uit naar de voorzetting van mijn werk binnen o.a een grote verzekeringsmaatschappij en een provinciale Jeugbeschermingsorganisatie.

Wie zie ik graag uitgenodigd door Peter om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen?

Willem Glaudemans

Hoe kun je contact met mij opnemen?

welkom@enkontakto.nl, https://www.linkedin.com/in/janvankoert/ of 0653407181


Links voor youtube:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s