Het Ene Geweldige Verhaal

Het heet Het Ene Geweldige Verhaal omdat het gaat over de meest substantiële zaken hoe jij als creatieve professional een leven en werk kunt creëren waar jij van houdt en nooit van wilt pensioneren. Het ene geweldige verhaal is het meest recente en beste inzicht, verhaal, model van Peter de Kuster over Passie Pensioneert Nooit.  Dit verhaal is altijd in wording.

Er heeft altijd een verlangen bestaan om de belangrijke zaken op 1 plek te verzamelen. In het midden van alle chaos en verschillende bronnen van kennis, iemand heeft de moeite genomen om verhalen te verzamelen, onderscheiden, te rubriceren en te vertellen wat essentieel is. In een wereld de overloopt van informatie is wat wij het meest nodig hebben curatie. Het Ene Geweldige Verhaal heeft als missie om de beste en meest betekenisvolle verhalen te bieden op het gebied van een creatief leven en ondernemen in de tweede helft van het leven.

Uiteindelijk is het leven slechts  700.000 hours lang dus we moeten zorgen dat de verhalen die we nodig hebben niet verloren gaan of dat het te lang duurt voor je ze vindt.

Het Ene Geweldige Verhaal  vindt opnieuw uit wat een boek is. Tot nu toe zijn boeken de meest ambitieuze manier waarop ideeen zijn gepresenteerd. Maar zij hebben belangrijke beperkingen. Zij zijn vaak geschreven in een relatief korte tijd. En als ze klaar zijn, kunnen ze niet veranderd worden (ook al heeft de auteur een geweldig nieuw idee). Zij worden vaak ook beperkt tot woorden, beelden zijn te duur en film is onmogelijk.

Het Ene Geweldige Verhaal is geschreven door Peter met de verhalen van vele creatieve mensen wereldwijd die aan het project hebben deelgenomen. Het blijft veranderen en evolueren. Het is gevuld met beelden en films en tekst. Door online te zijn kan het een beetje groeien elke dag, wanneer nieuwe verhalen langs komen en het is eenvoudig toegankelijk over de hele wereld, gratis.

Het gevaar van chaos is iets waar we lang over hebben nagedacht. In een eeuw waar het niet langer moeilijk is om aan veel informatie te komen is de uitdaging hoe het te ordenen, zodat je als creatieve professional kunt vinden wat je nodig hebt in de tweede helft van jouw inspirerende leven. In Het Ene Geweldige Verhaal  werken wij met jouw thema’s als creatieve professional of ondernemer op de eerste plaats. Het is gestructureerd naar de gebieden van jouw creatief ondernemerschap, waar verhalen gebruikt worden en noodzakelijk zijn.

Net als een normaal boek is Het Ene Geweldige Verhaal verdeeld in hoofdstukken: het is onze manier om de realiteit op te delen en de nadruk te leggen op wat het meest van belang is. We nodigen jouw uit om rond alle delen van het verhaal te navigeren. En de verhalen te gebruiken om jouw eigen verhaal vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Normaal denken we aan een boek als iets dat je leest van begin naar einde. Wanneer je het uitgelezen hebt, haal je het van jouw lijst. Maar hier kun je terugkeren: delen zullen veranderd zijn, genuanceerd zijn, het zal geevolueerd zijn. Het zou mooi zijn dat je Het Ene Geweldige Verhaal regelmatig leest, er af en toe in bladert, nieuwe verhalen exploreert.

Dit boek is onderdeel van het Passie Pensioneert Nooit. Het is het brein en de bibliotheek van Passie Pensioneert Nooit en het pakt de verhalen die je zult tegenkomen in de verhalen op de website, de reizen die wij aanbieden.  Het is per definitie een verhaal in wording.


BROUGHT TO YOU BY PASSIE PENSIONEERT NOOIT

Het Ene Geweldige Verhaal  is geproduceerd door Passie Pensioneert Nooit   – een wereldwijd opererende organisatie met als missie het educeren, amuseren en verrijken van creatieve professionals in elke fase van hun leven. Om bij te dragen dat zij een leven en werk creëren waar zij van houden en nooit van willen pensioneren. Wij passen story telling toe op het alledaagse creatieve leven en ondernemen. Je kunt onze reizen, onze reisgidsen en veel meer online vinden en in steden in de wereld.

Passie Pensioneert Nooit in Parijs

Passie Pensioneert Nooit in Londen

Passie Pensioneert Nooit in Amsterdam 

Passie Pensioneert Nooit in Florence

Passie Pensioneert Nooit in Barcelona

Passie Pensioneert Nooit in Rotterdam