Passie Pensioneert Nooit Model

Om een Leven en Werk waar Jij van Houdt en Nooit van Wil Pensioneren meer te laten zijn dan een aspiratie vergt persoonlijk commitment, een krachtig verhaal over jezelf en jouw werk en een sterke actiebereidheid.  Verhalen plus Passie is gelijk aan Excellent Creatief werk van individuen en ondernemingen. ! Hier zijn mijn verhaal modellen voor succes:

Voor Creatieve Leiders:  Het verhaal Passie Pensioneert Nooit voor organisaties bevat zeven elementen in een team of onderneming die tezamen de context creëren waarin creatieve professionals kunnen excelleren. Creativiteit is het kern element van dit verhaal model, dat samen met Passie, Verhaal, Beleving, Queeste, Daden en Flow de set compleet maakt.

Voor Creatieve Individuele Professionals en Ondernemers:  Het Verhaal Passie Pensioneert Nooit voor individuen exploreert vier aspecten van het verhaal dat creatieve professionals zichzelf vertellen over zichzelf en hun eigen werk:  Ondernemerschap, Geldmanagement, Zelf Promotie en Tijdmanagement.

Beide verhalen gebruiken de Passie Pensioneert Nooit Audit diagnostische verhalentool om de focus te krijgen op de gebieden van verbetering van jouw verhaal waar de prioriteit aan wordt gegeven en van waaruit plannen worden geïnitieerd om deelverhalen te ontwikkelen of te herschrijven.

Ontdek hier meer over Passie Pensioneert Nooit story telling  oplossingen voor creatieve individuen, teams en volledige organisaties en ondernemingen.

Het verhaal model,  Passie Pensioneert Nooit,  helpt creatieve leiders en hun team alsmede individuele creatieve ondernemers en professionals om de zeven elementen te exploreren van hun verhaal die constant interactie met elkaar hebben en de context bepalen waarbinnen mensen hun werk doen. 

Creativiteit is het kernelement.  Excelleren treedt op wanneer creatieve professionals hun volledige mogelijkheden inzetten en het beste werk van hun leven leveren.

Passie, Creativiteit en Flow hebben interactie en verbinden om richting te geven. Passie helpt creatieve professionals te zien hoe en waarom hun werk van betekenis is en flow definieert wat bij henzelf en hun klanten leidt tot hoge performance, waardering en beloning.

Verhaal en Beleving hebben interactie door Creativiteit.  Het verhaal dat jij jezelf en anderen vertelt over jezelf, jouw werk en onderneming maakt het onderscheidend voor klanten, partners en werknemers en de geleverde Beleving bepaalt haar authenticiteit.

Queeste stelt Creativiteit in staat om tot Daden over te gaan.  Jouw verhaal over jouw missie met een plotstructuur, personages en processen die jou elke dag weer de energie geeft om effectief te werken en hoog impact creaties te maken.

Passie, Queeste, Verhaal, Beleving, Daden en Flow hebben interactie en bepalen de context waar creatieve professionals werken.  Succesvolle creatieve ondernemers verbinden en balanceren deze elementen om een leven en werk te creëren waar zij van houden. In veranderende tijden. In elke levensfase. Ontdekkingsreizen. Nooit willen Pensioneren.